Cần gấp thợ Nail vùng 45 South và 610 east 
Tiệm Bay Colony Nails ở League city đang cần gấp nhiều thợ Nails biết làm bột và thợ tay chân nước cho cả 2 locations. Tiệm trong shopping center H-E-B và Kroger khu Mỹ trắng tip cao, có manager chia turn công bằng không khí làm việc vui vẻ. 
Mọi thông tin xin liên lạc: (713) 885-2002 hoặc (281) 948-2884.
Xin cảm ơn!