Em cần bán tiệm ở Willow Park, TX. Cách Fort Worth texas 15 phút, cách Arlington 30 phút, Garland 60 phút. Khu Mỹ Trắng khách sang, tip cao. Tiệm trong shopping center và có nhiều khu nhà đã & đang build phía sau. Tiệm rộng 2,700 sqft, 26 ghế, 10 bàn, 2 phòng Facial & Wax. Tiệm em chuyên làm Group & Event. ~2000 members. Tiền rent + CAM $5,800/tháng. Lease còn 7 năm. 
Income $900k/ năm. Anh chị có thể vào làm để xem income. Giá bán $300k.
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc số phone: (252) 378-8277.
Thank you!