Cần sang gấp tiệm nails ở Daniel Island SC. Tiệm có 12 ghế 11 bàn. Tiệm trong khu chợ Publix. Khu đông khách, khách lịch sự, giá nails cao, tips nhiều.  Cần sang lại với giá $300k. Anh chị thật lòng quan tâm xin liên lạc Tín (678) 510-3039 Thank You!