Mình cần mua tiệm Nail ở tiểu bảng New Jersey (1100 or 1200 swf trở lên),
Anh chị nào muốn bán thì liên lạc.
Phone: 908-675-2087
Email: david_2706@yahoo.com