Mình cần mua tiệm Nail ở tiểu bảng Washington (1100 or 1200 swf trở lên),
Nằm trong khu shopping center. Anh chị nào muốn bán thì liên lạc với em.
Phone: 360-784-0491