Tiệm nail nằm trong khu chợ Publix và Dollar tree, khu mỹ trắng, sang, tiền tip nhiều. Tiệm rộng 2000sqft. có 12ghế và 10 bàn, máy giặt máy sấy đầy đủ. Đã có số lượng khách ổn định, vẫn có thể build thêm khách
Tiền rent 5.5k/month. Giá bán 50 000. Có FREE SUPPLY đủ dụng cho 1năm. Vì lý do riêng nên muốn sang. Nếu ai có nhu cầu muốn mua, thật lòng thì liên hệ:
HOÀ: 402-315-8227, QUỲNH: 402-730-8345
Nếu không bắt kịp nghe phone, thì hãy để lại tin nhắn sẽ gọi lại sau.
Osprey, FL 34229