Cần Thợ Nail In Fort Worth TX. Tiệm đang cần thợ nails biết làm everything. Bao lương $950/ tuần and up. Chia turn rất công bằng. Tiệm nằm trong Target,  khu Mỹ trắng, đông khách, giá nails cao. Tiệm mở cửa: Monday – Friday từ 9:30 am – 7:30 pm. Saturday từ 9:00 am – 7:00 pm. Sunday từ 11:00 am – 5:30 pm. Sẽ có ngày nghỉ cho nhân viên trong tuần.Mọi chi tiết xin liên lạc: 682-557-7455 (Cell) or 817-237-0150 (W) gặp Chi. Thank you! 
Day Spa Nails | 6628 lake worth Blvd Fort Worth, TX 76135