Cần sang gấp tiệm nail In Naples Florida. Tiệm rộng 2100 sqft, có 14 ghế, 12 bàn, 2 phòng wax, 1 phòng ăn lớn, máy giặt, máy sấy đầy đủ. Tiệm mới build 1 năm rưỡi đồ còn rất mới.Noire Nail Spa at 6340 Naple Blvd suite 6 Naples, Florida 34109. Tiệm nằm trong shopping center, gần nhà hàng, theatre. Good location. Khu khách sang, giá nail cao, tip hậu. Thật lòng xin liên lạc: 239-237-9683 để biết thêm information. Thank you!