Tiệm gần Dallas love field, tiểu bang Texas, đang cần thợ chân tay nước, thợ bột có kinh nghiệm làm design, biết làm everything càng tốt. Bao lương 900 tuần. Tiệm nằm trong khu shopping center, khu MIX. Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiệm thân thiện. Tiệm không trừ Supply, tiền tip trong thẻ lãnh tiền mặt, vì giữ của thợ nên không mướn nhiều, tiệm đóng cửa chủ nhât.Mọi chi tiết xin liên lạc: 469-235-1030. Thank you