Cần ban Tiệm Nail Duong Alta mere Fortworth Texas. Tiệm rất đẹp. Tiệm có 7 ghế, 6 bàn, 1 phòng wax, facial.1 bathroom,1 phòng ăn, máy giặt, máy sấy, supply đầy đủ. Tiệm có income very good. Tiệm very location nhà hàng, gym, target, Walmart, Mall , Lowe’s , Aldi , Khu Mỹ trắng, good tip. Giá nails cao. Bãi đậu xe rất thoải mái. Tiệm giấc đông khách bảo đảm lấy lại vốn rất nhanh.Thật lòng muốn mua và muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc : 817 320 5576