Cần sang tiệm Nail gấp anh ghi nào mua trong mùa dịch sẽ giảm giá dac biết ở Roundrock TX. 512-350-6021 nếu không kịp trả lời làm ơn để tin nhắn