G5 development LLC đang cần sang nhiều tiệm Nails lớn vừa mới build xong hoặc đang build.  Tiệm nằm trong khu shopping lớn và chợ public. Bảo đảm không có cạnh tranh. Giá cả phải chăng, thiết kế hiện đại hoặc muốn mua leases và nếu không đủ điều kiện cũng có thể hùng hạp cho nhiều tiểu bang GA,TN,AL, SC,NC,FL …..  Anh chị em nào hiện đang có ý định muốn mở tiệm mới, shopping mới không canh tranh. Hãy gọi ngay cho chúng tôi bất cứ tiểu bang nào: 470-589-9687. Không nghe phone xin để lại tin nhắn. Thank you for watching!