Tiệm Divine Nails đang cần thợ nail có kinh nghiệm bột, biết làm everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Thợ bột làm trên $1000 / 5 ngày. Lương mùa này từ $1000 – $1500 / tuần, mùa hè có thể làm tới $2000 / tuần. Giá nail cao, khách sang, tip hậu. Có chỗ cho thợ ở xa. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiệm thân thiện, dễ gần. 
Mọi chi tiết xin liên lạc số phone : 540-538-5666. Thank you. 
5485 Germanna hwy. locust grove VA 22508 Divine nails