Cần sang lại tiệm nail ở Teaneck NewJersey, trong plaza nhỏ, vì lý do gia đình cá nhân, tiệm đã hoạt động 10 năm.  Lương khách ổn định, rent rẻ, tiệm có 5 ghế,  6 bàn và một phòng wax. Anh chị nào có nhu cầu, Bảo đảm lấy lại vốn rất nhanh. liên lạc: 973-234-9623 hoặc 973-288-4143. Đồng thời tiệm cũng đang cần thợ nail, thợ biết làm đủ thứ càng tốt