Cần Bán Tiệm Tóc In Cypress TX. Vì không có người trông coi, nên cần bán gấp tiệm tóc khu Cypress, TX. Tiệm rộng 1500 sqft, rent $ 2,500 /  month cam and water. Tiệm khu Mỹ trắng, tips cao, khách dễ chịu, vui vẻ. Lượng khách đông, ổn định. Good income. Tiệm gồm có: 8 stations, 3 shampoo, washer and dryer, 1 waxing room, color room, eating room. Lấy tiệm vào làm ngay, không cần mua gì thêm. Nhanh thu hồi vốn
Ai thật lòng muốn mua, mình sẽ để rẻ. Để biết thêm thông tin xin liên lạc: 713-363-3951(C). Để lại lời nhắn or text mình sẽ gọi lại.Thank you!