Cần gấp thợ nail In Midlothian TX. Rất Cần thợ làm tay chân nước, bột, đủ thứ càng tốt. Không phân biệt tuổi tác. Nam nữ ok. Full/part time ok. Khu mỹ trắng, tip cao, lương hậu. Khách dễ chịu, lịch sự, sang trọng. Cần thợ vui vẻ, làm lâu dài.Thật lòng xin liên lạc: 253-307-1562 (C) hoặc 469-672-6108 (W)Thank you!