Cần Sang Tiệm Nail Vùng Pearland TX
Vì không có người trông coi nên cần sang tiệm nail. Tiệm có 9 bàn, 6 ghế, 2 phòng wax, 1 phòng facial, 1 phòng ăn, phòng supply, máy giặt máy sấy đầy đủ, rest room.
Good location. Lease còn dài hạn, khu khách dễ thương, khách sang. Thật lòng và muốn biết information xin liên lạc Trung 346-888-7803. Không kịp nghe phone xin để lại voice mail