Cần Sang Tiệm Nail Vùng Dallas và Fort Worth Texas
Nhiều tiệm nail lớn mới Build, best location. Trong vùng Dallas và Fort Worth, tiệm sang trọng, giá cao rộng 2800 sqft trở lên, giá bán tùy theo mỗi tiệm. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc 972-295-0703. Không nghe kịp phone xin để lại tin nhắn.