Tiệm Skyline Nails ở thành phố Abilene, Texas đang cần gấp  thợ nails. Tiệm khách M ỹ  t r ắ n g 90% , khách  sang,  tip cao . Bao lương từ $1200 – $1400 / tuần, tùy theo khả năng .  Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, thoải mái, chủ tiệm thân thiện dễ thương.
Nêu thật lòng muốn làm  xin gọi phone: 714-718-2774 hoặc 714-718-2778