Cần Thợ Nail In Fort Wayne IN. Tiệm đang cần thợ nails biết làm bột, chân tay nước. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng, chia turn công bằng. Income ổn định quanh năm. Tiệm ở Fort Wayne IN, khu Mỹ trắng, khách dễ thương, tip cao. Tiệm mở cửa: Monday – Saturday từ 9:30 am – 7:30 pm, Sunday từ 11:00 am – 5:00 pm, có ngày off trong tuần cho thợ. Thật lòng muốn có nơi làm việc ổn định mọi chi tiết xin liên lạc: 260-417-7410 (Cell) or 260-999-6902 (W) gặp Long. Thank you!