Tiệm Belle Vous Beyond Nail Spa đang cần thợ biết làm chân tay nước, biết làm bột, dip càng tốt chưa có kinh nghiệm sẽ training thêm, thợ phải có bằng. gọi đi làm liền.Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề, tiền discount của khách tiệm sẽ chịu hết, tiệm trong shopping center, khu Mỹ Trắng. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, chủ tiệm thân  thiện.
Mọi chi tiết xin liên lạc số phone: (469) 732-7002.
Xin cảm ơn!
 6363 Dallas Pkwy Ste 117 Frisco, TX 75034