Cần Bán Tiệm Nail Ở Hewitt Texas
Vì gia đình tăng thêm thành viên nên không có thời gian quản lý.
Tiệm mới build gần 2 năm rất đẹp và sang, rộng 2,000 sqf, có 14 ghế 9 bàn khu khách mỹ trắng. Income $40k-$45k/ thang. Giá cao, tips cao. Hiện tại mở cửa 6 ngày/ tuần. 
Giá bán thương lượng.
Vui lòng liên lạc : text (254) 715-2101 or (425) 245-6168.  Thank you !