Cần Thợ nail In Apple Valley MN
Cần thợ nail nam, nữ biết làm chân tay nước, bột, thợ biết làm everything càng tốt. Không khí làm việc vui vẻ, hòa thuận. Tiệm nail khu Apple Valley bang MN, xung quanh có subway, trường tiểu học, trường trung học, cây xăng, nhà hàng tàu….
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc 612-735-0572 hoặc phone tiệm 952-388-1812. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.