Cần Thợ Nails In Johns Island SC
Tiệm ở Johns Island, South Carolina Cần thợ single hay couple làm chân tay nước hay làm everything. Có kinh nghiệm làm Sns dipping powder. 80% khách làm Dipping Power. Tip từ $700/tuần trở lên. Lương hiện giờ thợ làm Everything $2000-$2500/tuần tuỳ khả năng. Có chỗ ở Cho Thợ ở xa. Bao lương thợ Làm everything giỏi dipping powder và có bằng $6000/tháng.
Mùa hè từ $8000-$10,000/tháng. Nếu anh chị thật lòng quan tâm liên lạc số phone: (843) 952-3113 ( gặp Tuấn )
Thank You.