Cần Thơ Nail In Cincinnati OH
Aura Nails and Spa và US Nail của chúng tôi đang rất cần nhiều thợ, và có nhiều location khác nhau, chỗ làm rộng rãi thoải mái. Lương rất cao, tip hậu. Khu Mỹ Trắng.
Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc: Lindsey Trinh (513) 410-7644 Or (937) 896-3527. Chúng tôi rất cần người dọn dẹp vệ sinh tiệm. Nếu ai có cần chỗ làm xin liên lạc Lindsey.
Thank you!