Cần sang tiệm Nail ở khu Uptown Dallas
Tiệm đang co 12 ghế, 6 ban, 2 phòng wax, 1 storage, 1 phòng. Tiệm khu Mỹ Trắng, có nhiều parking lots, tiền tip cao, hiện đang có 10 thợ. Income mới tháng sẽ cho xem, 50k-60k. 5 stars review google and yelp. tiền rent đang 1/2 off. Giá bán: dưới 200k co the thương lượng.
Xin liên lạc Amanda: (214) 901-0714.
Thank you!