Cần gấp nail MANAGER ở Southlake, TX. Tiệm đang cần gấp MANAGER, thợ Dip, và chân tay nước. Tiệm sang trọng khu Mỹ trắng, lương cao tip hậu, không khí làm việc vui vẻ. Tiệm có phòng trong cho thuê làm Facial/Lash. Mọi chi tiết xin liên lạc 571-594-3324