Tiệm phở Los Angeles cần sang gấp giá rẻ. Để lại toàn bộ equipments và nguyên vật liệu. Ttiệm vẫn đang hoạt động, không cần đầu tư thêm. Good review on Yelp and Google. Dạy lại toàn bộ công thức. Giá sang $35K. L/L: 323-723-5122 (Kien)