Cần Sang Tiệm Nail In Bridgeport Connecticut
Cần bán tiệm Nails rộng 1800 spft có 11 ghế, 15 bàn, 2 phòng wax. Máy giặt sấy còn đầy đủ. Tiệm nằm trong mall income cao mau lấy lại vốn. Cơ hội tốt Cho các anh chị muốn bắt đầu làm kinh doanh.
Nếu anh chị muốn biết thêm thông tin có thể gọi hoắc nhắn tin: (408) 644-4795
Thank you!