Tiệm nail ở Alabama vùng Mỹ trắng, khách đông, khách dễ chịu. Cần thợ nail bột, chân tay nước, thợ có bằng hoặc không có bằng đều được, nam/ nữ ok.Lương đảm bảo từ $5000-6000/ tháng, tip cao, giá nail ổn định. Bao chỗ ở cho thợ, nhà riêng tiện nghi mỗi người một phòng đảm bảo riêng tư. Tiệm mở cửa 6 ngày, chủ nhật đóng cửa. Nơi làm việc vui vẻ, thoải mái, công bằng không tranh giành.
Thật lòng xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 205-295-8960. Thank you!