Tiệm nail In Atlanta GA cần thợ nam nữ có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước, everything làm full time or part time. Lương $3000- $5000 tuỳ theo tay nghề + good tip.
Tiệm cách Morrow, Riverdale, tiệm cách chợ Hong kong và chợ Trinh 15-20 phút. Khu khách sang, 70% mỹ trắng. Nơi làm việc thoải mái, hoà đồng, chủ vui vẻ.
Thật lòng xin liên lạc: 770-906-5423 gặp Tuấn or 404-924-5316 gặp jenna. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn. Thanks!