Cần Thợ Nail In Prattville AL
Tiệm Perfect Nails in 1862 E Main St Prattville, AL 36066 cần thợ biết làm tay chân nước , gel bao lương $ 5,000 / tháng hơn ăn chia. Thợ nail biết làm đủ thứ chủ sẽ bao lương $ 5,500 / tháng, hơn ăn chia. Có nhà ở sạch sẽ đàng hoàng cho thợ ở xa. TIệm khu mỹ trắng, tip rất cao. Tiệm đông khách, khác dễ thương. Chỗ làm thân thiện, không khí vui vẻ. Không tranh giành khách. Để biết thêm thông tin xin liên lạc: 423-314-7846 ( C) or 334-361-4600 ( W). để lại tin nhắn nếu không nghe kịp. Thank you!