Tiệm cần thợ bột chân tay nước,  mở cửa 22/5 Oak Island NC. Cần thợ nữ gấp. Thợ biết làm đủ thứ, biết gắn eyelash càng tốt, làm bột dip. Thợ mới ra trường cũng ok. Cần Thợ full time or part time. Lương từ $1200-$1700/ tuần, tiền tip $500/ tuần. Lương chia cho thợ bột giỏi là 7/3. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm mở của 7 ngày/ tuần. Mon to Sat 8: 30 am – 7 pm, Sunday 12pm – 5 pm. Chủ không trừ tiền supply của thợ. Có chỗ ở cho thợ ở xa, khách sang cho tip rất cao,Tiệm đối diện biển.Đảm bảo chia turn công bằng, không giành giật. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Tiệm Fashion Nails & Spa 6402 E oak island bld B, Oak Island, NC 28465. Khu mỹ trắng, khách sang, khách du lịch rất đông. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 612-261-9977. Không kịp nghe phone xin text messages. 
Fashion Nails & Spa | 6402 E oak island bld B, Oak Island, NC 28465