Tiệm Đang Cần Thợ Nails In Tennessee And Alabama.
Cần thợ nails biết làm chân tay nước or everything càng tốt. Có bằng TN or AL. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Chia turn rất công bằng.
Tiệm nằm trong khu Public, khu Mỹ trắng, có lượng khách ổn định, giá nails cao, tip hậu.Tiệm mở cửa: Monday – Friday từ 9:30 am – 7:30 pm. Saturday từ 9:00 am – 7:00 pm. Sunday từ 10:00 am – 6:00 pm (ngày nghỉ tự chọn).
Thợ làm việc lâu dài, có kinh nghiệm sẽ được chủ tăng lương. 
Môi trường thoáng mát, không khí làm việc như gia đình, chủ vủi vẻ, thân thiện.
Chủ sẽ traning thêm cho nhân viên để hoàn thành tốt công việc và nâng cao thêm tay nghề nếu muốn.
Làm việc tại Tennessee xin liên lạc số phone: 423-458-4880 (Cell) gặp Megan. Làm việc tại Alabama xin liên lạc số phone: 256-546-2553 (Cell) gặp Heather. Thank you!