Tiệm chúng tôi đang cần gấp thợ bột và chân tay nước làm full time / part time, biết làm everything càng tốt. Tiệm nằm trong vùng Athens Georgia. Không khí làm việc vui vẻ, thoáng mát, chủ tiệm thân thiện.
Nếu anh chị thật lòng quan tâm xin lên lạc số phone : 404-518-8064. Thank you.