Cần Thợ Nail Gấp In Searcy AR
Tiệm cần thợ nail nam/ nữ, giá cao, bao lương $800 -$1400/ w trên ăn chia, không nhận khách trễ. Có chỗ ở cho thợ ở xa, gần tiệm, sạch sẽ. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình.
Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, gần trường Harding University, tip hậu, làm đàng hoàng.
Xin liên lạc: Tiệm: 501-279-2466 Cell: 501-388-2176 . Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Email truong0269@yahoo.com
Angel Nails & Spa: 3516 E Race Ave Searcy, AR 72143