Cần Thợ Nail In Maumelle, AR.
Tiệm nail Le Nails đang cần thợ biết làm bột, tay chân nước, dip biết làm everything càng tốt. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Thợ làm full time/part time đều được. Tiệm trong khu shopping center, khu Mỹ Trắng, khách sang, giá cao, tip cao. Môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, gọi đi làm liền. 
Mọi chi tiết xin liên lạc qua số phone: (501) 590-7339 (cell) or (501) 508-5581. 
Thank you!
11751 Maumelle Blvd N, Maumelle, AR 72113.