Cần Gấp Thợ Nail In Glendale AZ
Cần gấp nhiều thợ nail biết làm đủ thứ, bột, SNS, chân tay nước & wax. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng. Ngoài ra tiệm cũng đang cần tìm receptionist có kinh nghiệm. Tiệm ngay Corner 59th & Union Hills. Khu Mỹ Trắng đông khách, khách lịch sự, giá nail cao, tip cao. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái.
Thật lòng quan tâm xin liên lạc cell (480) 285-5718 gặp Bryce hoặc tiệm (602) 843-61883 ( xin để lại lời nhắn nếu ko kịp trả lời phone) 
Thank you!