Cần gấp thợ nail In Port Saint Lucie Florida. 
Cần thợ biết làm chân tay nước, dip, bột or everything. Bao lương hoặc ăn chia tuỳ theo khả năng. Bao lương $1000/ 6 ngày. Thợ phải làm được ngày chủ nhật.  Veranda nail spa 748 SE Becker road Port Saint Lucie Florida 34984. Tiệm khu khách lịch sự, giá nail cao, tip cao. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái, hoà đồng.  
Thật lòng xin liên lạc: (772) 361-9064 để biết thêm infomation.
Thank you!