Tiệm đang cần gấp thợ nail biết làm bột, chân tay nước và thợ verything càng tốt. Lương cao tùy theo khả năng, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ. Tiệm rất đông khách trong shopping center, khu trung tâm đúc, khách dễ thương. 
Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (765) 237-8172, (805) 988-3023. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!