Cần Nhiều Thợ Nail In Flowery Branch GA
Cần nhiều thợ nail nam hoặc nữ, chỗ làm thoải mái không tranh giành. Tip cao.
Tiệm nail khu Mỹ Trắng khách sang, khách rất đông. Gần mall GA, Suwanee, Sugar Hill, Gainesville, Oakwood. Tiệm nằm ngay N 985 exit 12.
Xin liên lạc Richard (404) 539-1111. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!