Cần Thợ Nails In Los Banos CA. Tiệm Diamond Nails Salon ở 1417 W Pacheco Blvd Los Banos, CA Cần gấp thợ bột và chân tay nước, thợ bột giỏi có kinh nghiệm lương đảm bảo trên $5,000/mo. Bao lương nếu cần, có chổ ở cho thợ ở xa. Tiệm hòa đồng, không khí làm việc vui vẻ không giành giật. Tiệm cách San Jose 1h15″ vợ chồng ok, có người giữ con nhỏ nếu cần.Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: Mia (Cell) 209-986-5805 or 209-986-6097
Diamond Nails Salon | 1417 W Pacheco Blvd Los Banos, CA 93635