Cần thợ nail in Crestview FL.Cần thợ nail biết làm chân tay nước or everything càng tốt. Có chỗ cho thợ ở xa. Thợ có kinh nghiệm hoặc mới ra trường sẽ training thêm chỉ cần thợ yêu nghề muốn nâng cao tay nghề. Bao lương $1,000 trở lên, chân tay nước $700/ tuần trở lên tùy theo khả năng. Tiệm gần khu publix shopping center, giá nail cao, tip hậu tốt, Mỹ trắng 90%. Tiệm làm việc 7 ngày/ tuần. Chủ sẽ sắp xếp ngày nghỉ cho thợ trong tuần. Nơi làm việc vui vẻ, chủ dễ thương, không tranh giành. Đảm bảo income cho thợ. Không có chất độc (có hệ thống hút chất độc hại đảm bảo sức khỏe cho thợ làm việc).
Mọi chi tiết xin liên lạc: 850-305-9206 (cell) hoặc phone tiệm 850-398-8777. Thank you!