Cần Thợ Nail In North Lauderdale FL
Cần thợ gấp, khu đen, mễ, trắng. Khách dễ thương, Tips ngon. Cần muốn bao lương hay ăn chia đều được, chủ ít làm. Thợ và chủ rất dễ thương, hoà đồng vui vẻ, làm nhiều chơi nhiều nhậu nhiều thì vào đội em liền. Không tranh giành turn. Tiệm đang vào mùa làm nhiều income càng nhiều. Tiệm nail ở N Lauderdale, FL.
Anh chị nào muốn gia nhập đội ngủ tiệm em thì liên hệ em qua số phone : (662) 392-9936 ( Emily ) call or text .
Thank you!
chúc mọi người luôn được bình an và sức khỏe