Cần Thợ Nail In Martinsburg WV
Cần thợ nail làm chân tay nước, bột, thợ làm verything càng tốt. Thợ có bằng. Lương cao từ $5000 – $7000 tùy theo khả năng, tips hậu. Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng.
Tiệm nail trong plaza, gần walmart, khách đông, dễ thương. Khu Mỹ Trắng
Mọi chi tiết xin liên lạc cell phone (304) 350-0346, phone tiệm (304) 262-4141. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.
Thank you!