Tiệm Dyna Nail & Spa đang cần gấp thợ nữ có kinh nghiệm, biết làm everything. Bao lương hoặc hơn ăn chia tùy theo khả năng. Tiệm trong khu mỹ trắng shopping center, gần nhà hàng, khách sang, tip hậu. Không khí làm việc thoải mái, hòa đồng, chủ tiệm thân thiện.
Nếu thật lòng quan tâm xin liên lạc:(cell)  407-300-8896 hoặc (tiệm) 407-695-4401.
Thank you!