Cần Thợ Nail In Oviedo And Orlando FL
Tiệm ở khu vực UCF & Alafaya trail
Cần thợ nail giỏi dip nails, acrylic design & gel mani & Ped. 
Free acrylic design training ” If your willing to learn”
Full time hoặc part time, welcome part time students. Ưu tiên nhận bạn trẻ.
Giá cao và good tips.
Call or text Brian (904) 861-9972, Gwen (407) 777-7086.

Tiệm nail ở khu vực The Loop Kissimmee/ Hunter Creek’s & Orlando
Income $1400 to $2000 up/ Per week 
Cần thợ nail làm dip & acrylic design & mani & ped.
Nếu bạn chưa giỏi nghề nhưng muốn học hỏi chúng tôi nhiệt tình đào tạo.
Young team & owner & fun work environment.
full time hoặc part time welcome students.
Busy shop & good income
Call or text Brian (904) 861-9972, Gwen (407) 777-7086. 
Thank you.