Tiệm nail ở khu Riverstone, Sugar Land TX cần thợ nữ biết làm bột giỏi. Bao lương cao. Tiệm trong khu shopping plaza, Khách đông, tip cao. Chỗ làm thoải mái vui vẻ. Chủ chỉ chia turn, không làm khách nên không bị vấn đề giành khách ngon của thợ.
Thật lòng quan tâm xin liên lạc (281) 499-2800.
Thank You!