Cần tìm thợ bột giỏi. Tiệm ở Oakwood GA ( cách chợ Hong Kong 35p) Outside Walmart.Nếu cần có thể ăn chia hoặc bao lương tuỳ theo tay nghề. Khách sang, lịch sự, tip hậu. Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái, chủ tiệm thân thiện.
Mọi chi tiết xin liên lạc Hanaah: 276-791-1332. Nếu không bắt Phone xin để lại tin nhắn. Thank you.