Cần Thợ Nail In Decatur GA.
Cần thợ nails nữ làm full time or part time,khu trắng Decatur. Bao Lương or ăn chia, giá nails cao, tip hậu. Tiệm trong khu Mỹ trắng 95%, cách Emory 1 mile (Dekalb). Tiệm mở cửa: Monday – Saturday từ 9:00 am -7:00 pm. Closed Sunday and Holiday. 
Tiệm đẹp, sạch sẽ, không gian làm việc thoải mái như gia đình. Chủ vui vẻ, thân thiện, tận tình với nhân viên, chia turn rất công bằng. Để biết thêm thông tin xin liên lạc: 404-925-1999 (Cell) or 404-378-0011 (w). Thank you!